head_bg1

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ୟାସିନ୍ ଜେଲାଟିନ୍ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଜେଲାଟିନ୍ ଏବଂ ଜେଲାଟିନ୍ ଡେରିଭେଟିକ୍ସ (କୋଲାଜେନ୍, ପତ୍ର ଜେଲାଟିନ୍ ଏବଂ ଖାଲି ହାର୍ଡ କ୍ୟାପସୁଲ) ର ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ |

ଆମେ ସର୍ବଦା ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ରଖୁ |ଏହି ନୀତି ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦକୁ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁ |ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲୁ, ଉତ୍ପାଦନ, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଗଠନ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସଜାଡିବା |

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏକ ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରେ |

ଆମେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହୁଁ, ପ୍ରି-ଅର୍ଡରରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେବାକୁ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ |

ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି “ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରକ୍ଷା କରିବା” |ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଆଶା କରୁଛୁ ଚାଇନାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇପାରିବା |

111
222